Kredi Risk Raporu Nedir?

Kredi Risk Raporu

Bankacılık işlemleri modern toplumların gündelik hayatının adeta ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bankacılık sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Bankalar kredi ürünleri, kredi kartları, mevduat hesapları, yatırım ve birikim yapma imkanları gibi gerek bireysel gerekse de kurumsal alanda pek çok hizmet sunmakta ve bu hizmetlerin çeşitliliği sayesinde müşteri sayılarını da hızla arttırmaktadırlar. Sundukları hizmetlere olan talebin artması sonucu bankalar müşterilerinden talep ettikleri ürünler için belirli kriterleri yerine getirmelerini istemeye başlamıştır. Bilhassa kredi, kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı başvuruları olduğunda bankalar müşterilerinin finansal risk durumunu incelemekte ve bunun sonucuna göre olumlu ya da olumsuz olarak yanıt vermektedirler. Yazımızın devamını okuyarak kredi risk raporunun ne olduğu, nasıl oluşturulduğu ve ne işe yaradığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kredi Kayıt Bürosu Kayıtları Nasıl Tutulur?

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), kişilerin gerçekleştirmiş olduğu tüm finansal işlemleri kayıt altına almakta ve bu kayıtları referans olarak kullanabilmeleri amacıyla bankaların bilgisine sunmaktadır. Kredi notu bu kayıtlar arasında en çok bilinenidir. Findeks kredi notu ya da banka kredi notu olarak da bilinen kredi notunun belirlenmesinde birçok kriter göz önüne alınmaktadır. Özellikle çekilmiş olan krediler ve kullanılan kredi kartlarının ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması kredi notunun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bunların yanı sıra kurumlara ödenen vergiler ve kişinin üzerine kayıtlı fatura ödemeleri de kredi notunun belirlenmesinde baz alınmaktadır.

Kredi Risk Raporu Nedir?

Kredi risk raporu tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabı bilgileri incelenerek oluşturulan bir rapordur. Finans kuruluşları bu ürünlerin kullanımlarına dair gerçekleştirilen işlemlerin bilgilerini düzenli bir şekilde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne iletmekte ve iletilen bu bilgiler Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenerek kredi risk raporu oluşturulmaktadır.

Kredi Notum Kaç Olursa Kredi Çekebilirim?

Kredi risk raporu kişilerin finansal işlemleri sonucu ortaya koydukların performansların en doğru biçimde değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla hem kredili ürünlere ait güncel bilgileri hem de geçmiş ödeme düzenlerini detaylı olarak ortaya koymaktadır. Ülkemizde bulunan tüm bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından elde edilen kredi kullanım ve ödeme performansı verileri kullanılarak kredi risk raporu oluşturulmaktadır.

Kredi Risk Raporunun İçeriğinde Neler Bulunur?

Kredi risk raporu çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

-Findeks Kredi Notu

Findeks kredi notu gerek kurumların ve gerekse bireylerin referans olarak aldıkları finansal bir karne olarak nitelendirilmektedir.

-Not Trendi

Not trendi ile kredi notunda zaman içinde meydana gelen değişimler gözler önüne serilmektedir. Bu grafik sayesinde düşme veya yükselme eğilimi tespit edilebilmektedir.

-Kredili Ürün Dağılımı

Bu grafik sayesinde sahip olunan kredili ürünlerin çeşitleri ve oranları incelenebilmektedir.

-Açık Ürün Bilgisi

Kredi ve kredi kartı gibi ürünlere ait olup halen açık ve geçerli durumdakiler için detaylı bilgiler bu bölümde yer almaktadır.

-Kapatılmış Ürün Bilgisi

Bu bölümde ise kapatılmış kredi ve kredi kartı gibi ürünlere ait detaylar bulunmaktadır.

-Türkiye Kredi Notu Ortalamasına Göre Durum

Kişinin sahip olduğu kredi notunun Türkiye’deki not ortalamasına göre durumunun gösterildiği bölümdür.

-Toplam Kredi Limit ve Borçları

Kredi risk raporunun bu bölümünde kişinin sahip olduğu kredili ürünlerin toplam limiti ve borçları ile sahip olduğu kredili ürünlerin sayısı ele alınmaktadır.

-Hesap Detayları

Kişinin sahip olduğu kredili ürünlerin toplamına ait detaylı bilgiler bu bölümde yer alan tabloda gösterilmektedir.

-Geçmiş Ödeme Hareketleri

Açık veya kapalı olan tüm kredili ürünlerin geçmiş ödeme durumu bu tabloda gösterilmekte ve zamanında yapılmış ödemeler ile geciken ödemelerin yanı sıra idari/kanuni takip aşamasına gelmiş ödeme gecikmeleri takip edilebilmektedir.

About Author

Leave A Reply